Adres siedziby klubu
ul. Kochanowskiego 26m42
09-400 Płock
  smorzewskijudo@wp.pl

   

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Wyszogrodzka 1A (wjazd od Ułańskiej)
 tel/fax: 24 262-92-28
 e-mail: biuro@woprplock.pl

   

     

Klub Żołnierzy Rezerwy „WIARUS” Liga Obrony Kraju w Płocku,
ul. Norbertańska 6,  09-402 PŁOCK
Licencja Klubowa PZSS nr LK-169/2014
www.strzelnicaplock.pl,  e-mail:  kzr_wiarus.plock@op.pl

 

Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi
09-400 Płock, ul. Rybaki 12
www.klub-teliga.pl
WIARUS” - STOWARZYSZENIE ROZWOJU STRZELECTWA
i KULTYWOWANIA POLSKIEJ TRADYCJI HISTORYCZNEJ
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16/3, 09-402 PŁOCK
 

 


Copyright © 2021 Towarzystwo Mazowsza. Wszelkie prawa zastrzeżone