AKWEN WODNY Z LOTU PTAKA                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 DZIĘKUJEMY PANU ŁUKASZOWI SMORZEWSKIEMU ZA POŚWIĘCENIE W UROZMAICENIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ    :-)

CZEKAMY NA NASTĘPNY LOT ...


1 MARCA NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

            

Modlitwa „ Żołnierzy Wyklętych”

Panie Boże Wszechmogący,
daj nam siłę i moc wytrwania
w walce o Polskę,
której poświęcamy nasze życie.
 
Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych,
pomordowanych w lochach gestapo i czeki,
niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib,
niech z mogił żołnierzy naszych,
powstanie Wielka Polska.
 
O Mario, Królowo Korony Polskiej,
błogosław naszej pracy i naszemu orężowi.
O spraw miłościwa Pani,
patronko naszych rycerzy,
by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy
zatrzepotały polskie sztandary z Orłem Białym
i Twym wizerunkiem
Amen

 

                                                                                                                                          

Copyright © 2021 Towarzystwo Mazowsza. Wszelkie prawa zastrzeżone